Zavannas kattunger er 6 uker gamle

Stor aktivitet på de nå,  klatrer i klorestativet,  løper og hopper rundt. Det er morsomt å fange hverandre og leker. De spiser godt av både våtfor og tørrfor og det synes på vekta som er fra 790 gram til 855 gram.