Zavannas kattunger er 11 uker og 3 dager gamle

Ute å ser seg om, og mamma passer på.